za 18 januari 2020 t/m zaterdag 1 februari 2020

Actie Kerkbalans


Al verscheidene jaren zeggen velen van u uw bijdrage digitaal toe. Hiervoor krijgt u binnenkort weer een e-mail met het verzoek om digitaal uw bijdrage voor dit jaar toe te zeggen.
Diegene die nog niet overgestapt is op de digitale toezegging ontvangt binnenkort per post of via een van onze vrijwilligers een envelop met de “vertrouwde” papieren en de folder plus een retour- of antwoordenvelop. U kunt deze retourenvelop met uw toezegging zonder postzegel op de bus doen of de antwoordenvelop meegeven met de vrijwilliger als hij of zij bij u langs komt om hem op te halen.
Ook wordt u dit jaar weer gevraagd of u volgend jaar ook digitaal wilt toezeggen, het bespaart papier en portokosten en is gemakkelijk voor u en voor de financiële administratie. Doet u volgend jaar ook digitaal mee?
Nu veel mensen digitaal toezeggen en vele enveloppen dit jaar voor het eerst per post worden verstuurd komt er van de Lucaskerk geen vrijwilliger meer bij u langs om de envelop af te geven en de antwoordenvelop op te halen. Op deze manier hoeft de kerk minder beslag te leggen op de kostbare vrije tijd van veel leden. Bij de Markuskerk en de Johanneskerk zijn nog wel enkele ‘lopers’ actief maar ook daar gaat het merendeel al via de post of regelt men zijn toezegging digitaal.
Maar of u nu digitaal of via de antwoordenvelop of via de retourenvelop uw bijdrage toezegt, wij zouden het erg op prijs stellen als u een verhoging van uw bijdrage zou willen overwegen.
Mocht u vragen hebben over de Actie Kerkbalans, geen envelop of geen e-mail hebben ontvangen dan kunt u ons altijd even mailen: Sietze van der Velde sietze@vanderveldebreda.nl of Jan Willem van der Wel jw.vd.wel@hccnet.nl

 

terug