Bijwonen vieringen P.G.B. Bijwonen vieringen P.G.B.
Nu de regering besloten heeft tot zeer strikte maatregelen, leidend tot een verregaande “lockdown”
tot 19 januari 2021, heeft de kerkenraad besloten dat gedurende de lockdownperiode vieringen van
de PGB alleen digitaal plaats kunnen vinden.

Bij dit besluit heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld waaronder:
- Door de overheid is een zeer dringend beroep gedaan om vanaf nu kerkdiensten alleen digitaal te
houden.
- De PKN en de classispredikant geven geen absoluut advies maar de teneur van hun berichten pleit
voor digitale kerkdiensten.
- Een aantal naburige protestantse gemeenten en RK parochies gaan over tot alleen digitale
vieringen.
- De eventueel toegestane mogelijkheid om toch vieringen te houden met maximaal 30 aanwezigen
is gebaseerd op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. De meeste leden van de kerkenraad zijn
van mening dat deze ruimte niet benut moet worden. En dat van de kerken hetzelfde mag worden
gevraagd als van de hele maatschappij.

Wij beseffen dat het voor gemeenteleden, predikanten en medewerkers aan de vieringen
teleurstellend is dat deze beslissing moest worden genomen.

Wij hopen dat de digitale vieringen, evenals in het voorjaar, verbindend en bemoedigend zullen zijn
en dat onderlinge contacten tussen gemeenteleden langs andere wegen juist in deze tijd zullen
worden bestendigd of uitgebreid.

De werkelijke betekenis van Advent en Kerst zou door dit alles wel eens helderder dan anders
kunnen worden ervaren. Daarom kunnen wij u ondanks alles gezegende Kerstdagen toewensen.

Namens de kerkenraad,
Hetty van Elburg, scriba PKN Breda
terug