Bijwonen vieringen P.G.B. Bijwonen vieringen P.G.B.
Van de kerkenraad
In de kerkenraad van de PGB is opnieuw overlegd over mogelijke versoepeling van de regels voor het houden van vieringen.
De richtlijnen van de landelijke overheid zijn nog onveranderd strikt (bij voorkeur alleen digitale vieringen). Desondanks heeft het moderamen van de synode van de PKN vanwege de roep om maatwerk vanuit de kerkelijke gemeenten, gemeend de deur naar voorzichtige versoepelingen open te zetten.
Daarbij werd wel aangegeven goed te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/routekaart-voor-kerken-geeft-richting-aan-kerkenraden/ ).
Naar aanleiding van de dringende wens van een aantal kerkenraadsleden heeft de kerkenraad van de PGB besloten dat versoepeling mogelijk is en dat per sectie kan worden afgesproken of daarvan al dan niet gebruik zal worden gemaakt.
Daarbij geldt: Indien verruiming wordt toegepast dienen de landelijke richtlijnen, vertaald naar lokale gebruiksplannen, te worden gevolgd. En tevens dat predikanten, ambtsdragers en andere medewerkers die moeite hebben met deze keuze, niet verplicht kunnen worden aan versoepelde diensten mee te werken.
In Samenopzondag en op de website vindt u op welke wijze de vieringen in de verschillende kerken plaatsvinden.
Ongeacht de wijze van vieringen moeten wij gezamenlijk een weg zoeken om in deze hopelijk laatste periode van de coronabeperkingen, elkaar te steunen en te bemoedigen. We moeten ons daarbij realiseren in een maatschappij te leven waar iedereen het moeilijk heeft en verlangt naar het beëindigen van de beperkingen. Laten wij tenslotte ook de goede ervaringen en contacten die zijn of worden opgedaan in deze moeilijke periode, gebruiken in de tijd na corona, en niet alleen toewerken naar dat alles weer gaat zoals het vroeger was.
Wij wensen iedereen sterkte, goede moed en onderlinge verbondenheid toe.
 
terug