Diaconie Lucaskerk Diaconie Lucaskerk

Het wezen van het diaconaat is het 'er zijn voor de ander'. Het Woord en onze woorden dienen telkens weer omgezet te worden in daden.

Bijzondere aandacht willen we als gemeente hebben voor de zwakken, zowel in onze samenleving als elders. Dit kan zich uiten in allerlei vormen van aandacht en activiteiten.

Diaconaat is gericht op menswaardig leven, wereldwijd.

terug