Diaconie Onder het Spoor (DOS) Diaconie Onder het Spoor (DOS)

Taak in de eredienst

De taak van de dienstdoend diaken is het verzorgen van voorbeden, de collecte, en de coördinatie van de viering van het Avondmaal.  De DOS diakenen doen mee in de kerkdiensten in de Markuskerk, de Johanneskerk, in de Amphia-ziekenhuizen, verpleeghuis Aeneas en in de Grote Kerk. Als de uitgangscollecte een diaconaal doel heeft geven we informatie in de kerkgroet of in de eredienst zelf over dat doel, zodat de kerkgangers weten waarvoor ze geven. In de kerken liggen boeken waar u een verzoek om een voorbede kunt schrijven. Deze worden dan in de voorbeden in de eredienst opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de predikanten of de diakenen.

 

Ondersteuning in Breda

Er is armoede in onze eigen stad. Regelmatig wordt er een beroep op de diaconie gedaan omdat mensen in een uitzichtloze situatie komen. Schulden, privé-omstandigheden, gezondheid. Het kunnen allemaal redenen zijn dat mensen het alleen niet meer trekken. Velen kunnen terugvallen op de overheid, maar er is een groeiende groep die vastloopt. Soms omdat ze de weg niet weten, soms omdat ze net niet voldoen aan bepaalde criteria. De diaconie geeft in noodgevallen (tijdelijke) financiële ondersteuning. Diakenen zullen samen met de betrokken personen zoeken naar structurele oplossingen. We werken samen met andere organisaties actief op dit gebied, zoals de voedselbank, het Annahuis, de gemeente, de Stichting Ongedocumenteerden Breda (STOB), vluchtelingenorganisaties, Stichting Hulp in Praktijk (HIP). En dan zijn ze nog lang niet allemaal genoemd.

Daarnaast zijn er nog speciale diaconale projecten in onze stad.

terug