vr 26 juni 2020

Een mooie familietafel…

Locatie: 
 Markuskerk, Hooghout 96, Breda

Op vrijdagavond 14 februari waren ouders met hun kinderen in de Lucaskerk om samen te eten en over geloof en geloofsopvoeding te praten.

De ‘familietafel’ is een initiatief van de gemeenschap rondom de Johannes-, Markus-, Lucaskerk en PG Ginneken om gezinnen met kinderen op de basisschool met elkaar in verbinding brengen om - met geloof als leidraad – elkaar te inspireren in geloofsopvoeding. De familietafels gaan per toerbeurt plaatsvinden in de deelnemende kerken.


De gesprekken o.l.v. Ds Roel Knijff en Mark van Neerland gaan over wat ouders bezighoudt:  

  • Hoe motiveren we de kinderen voor het kerkbezoek? Wat is daarvoor nodig?
  • Op welke andere manieren kun je God een plaats geven in het gezinsleven? Wat zijn de ervaringen met de verschillende kinderbijbels?
Na het eten vermaken de kinderen zich met allerlei activiteiten.
De gesprekken krijgen op vrijdag 26 juni een vervolg. Opnieuw in de vorm van een gezamenlijke avondmaaltijd, maar nu zijn we te gast in de Markuskerk. De geplande bijeenkomst van 17 april is door aangescherpte overheidsmaatregelen komen te vervallen.
Interesse in de familietafel?  De groep bestaat nu uit zes gezinnen en kijkt ernaar uit om meer deelnemers te mogen verwelkomen! Aanmelding: Mark van Neerland  M 06-24090138

 

terug