Zondag 7 feb 2021  om 12:00 uur
Voorganger: ds. R. Knijff
Lucaskerk: Werelddiaconaat ZWO - online viering

Tot en met 28 maart 2021 zijn er, in verband met de lockdown, uitsluitend digitale vieringen.
Wie thuis wil meevieren kan de vieringen van de
Lucaskerk via Kerkdienstgemist.nl (her)bekijken, van de Markuskerk via Kerkdienstgemist.nl en van de Johanneskerk via Kerkomroep.nl.

terug