zondag 23 januari 2022 om 11.00 uur

Johanneskerk
Voorganger(s): ds. S. van Meggelen / E. de Kever

Oecumenische Dienst waarin voorgaan ds. Saskia van Meggelen en pastor Ed de Kever met muzikale medewerking van een gelegenheidskoortje.
Zingt u graag? Meldt u dan aan voor dit koortje vóór vrijdag 7 januari via w.frankfoorder@hccnet.nl. Wij studeren een paar mooie liederen in op woensdag 12 januari van 19.00-20.00u 

terug