zo 31 maart 2019

Leerhuis: halfvastenwandeling

Locatie: 
 Ginneken

Halfvastenwandeling in het kader van het Leerhuisprogramma ‘Wijs of dwaas’ Augustinusparochie Breda en Protestantse Gemeente Breda: langs stilteplekken aan de Mark.
De Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie Breda bieden een gezamenlijk activiteitenprogramma aan onder de titel ‘Wijs of dwaas?’ De titel is geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar zijn er drie bijeenkomsten met hetzelfde thema, voor de 1e helft van 2019 is het thema: ‘Verrassend stil’.
Na de morgenviering verzamelen we in het Ginneken voor een wandeling langs enkele plaatsen van het project ‘poosplaatsen’, dat natuurlijk niet meer is dan een hulpmiddel om elkaar in de stilte te ontmoeten. Afhankelijk van de opgave bepalen we of we daaraan voorafgaand gezamenlijk kunnen lunchen of dat we elkaar na de wandeling gezamenlijk ontmoeten. Meer informatie in S’Amen rond de 40-dagentijd. Opgave bij ds. Roel Knijff:
 

terug