wo 22 januari 2020

Leerhuis Lucaskerk

Locatie: 
 Lucaskerk
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00
Prijs: 
 vrijwillige bijdrage

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is van 19 tot en met 26 januari 2020. In de Augustinusparochie Breda en de Protestante Gemeente Breda willen wij stilstaan bij de wereldwijde bedreiging en vervolging van christenen, onder het motto: 'Ken je mij?' Christenen worden in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof, meldt de organisatie Open Doors, die wereldwijd strijdt tegen vervolging. van christenen. Het gaat naar schatting om ongeveer 245 miljoen mensen. Open Doors schat dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd. Twee jaar geleden ging het nog om één op de elf. Open Doors-directeur Maarten Dees maakt zich zorgen om de nieuwe cijfers. "Vervolging wordt intenser en gruwelijker", vertelt hij. "Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen." Het gaat erom dat wij beseffen dat het om onze zusters en broeders in het geloof gaat en dat wij met hen - op een bescheiden wijze wellicht - solidair zijn. Maar kennen wij hun situatie en weten wij over wie het gaat? Vandaar het thema: 'Ken je mij?' Avond in het kader van het Jaarprogramma van de Protestantse Gemeente Breda, ‘Wijs of dwaas’

Vooraf mogelijkheid tot maaltijd, kerk open om 17:30 uur, om 18:00 uur gaan we aan tafel. Kosten € 5,-. Vooraf aanmelden op de lijst die in de Lucaskerk ligt, of via https://www.pknbreda.nl/formulier tot uiterlijk zondagavond 19 januari. 
 

terug