Ogen en oren Ogen en oren
Een groep diakenen is verantwoordelijk voor de bestemmingen en verdeling van de gaven van de gemeenteleden. Eigenlijk zijn de gemeenteleden allemaal een soort diakenen: zij hebben hun ogen en oren open om eventuele materiële nood in hun dagelijkse omgeving op te vangen en door te geven.
Het dagelijks bestuur van de diaconie bestaat uit Henrieke de Bruin (vz), Leon Geschiere (pnm), Hanny den Ouden (scr) en Marc de Zwart, en is bereikbaar via diaconie@pknbreda.nl.
Ongeveer vier maal per jaar vergaderen alle diakenen van de drie wijkkerken met elkaar. Met elkaar worden de bestemmingen bepaald, wordt het collecterooster vastgesteld en de taken verdeeld.

 
terug