Stilstaan bij geloven Stilstaan bij geloven

Bij het jaarthema: Van U is de toekomst!

In de woorden van de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, ds. René de Reuver: “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Dit voorjaar de volgende activiteiten:

1. Zeven wegen van barmhartigheid:

Met zes Leerhuisbijeenkomsten:
  • Woensdag 19 januari, 20:00 uur Lucaskerk. Voor de aarde zorgen: ZEVEN-Leerhuis Groene theologie (inl. ds. Joan van Kempen);
  • Dinsdag 15 februari, 16:00 uur Markuskerk. Vreemdelingen herbergen: ZEVEN-leerhuis met de film Adam (inl. ds. Ton van Prooijen);
  • Woensdag 16 februari, 20:00 uur Lucaskerk. Gevangenen bezoeken: ZEVEN-Leerhuis ‘God is een DJ’) (inl. ds. Marius v.d. Sar);
  • Woensdag 23 februari, 14:00 uur Markuskerk. Doden begraven: ZEVEN-Leerhuis vragen over uitvaartdiensten (inl. ds. Joan van Kempen);
  • Woensdag 16 maart, 20:00 uur Lucaskerk. Zieken bezoeken: ZEVEN-Leerhuis met de film Kapsalon Romy;
  • Zaterdag 14 mei, 15:30 uur Markuskerk: ZEVEN-voorstelling ‘Alle 7 Goed’ door Kees Posthumus.
en 4 zondagse thema-vieringen in de maand FEBRUARI:
  • Zondag 6 februari: Hongerigen Voeden, ZWO-dienst met ds. Eward Postma, 10:00 uur Laurentiuskerk Ginneken;
  • Zondag 13 februari: Naakten kleden. Ds. Joan van Kempen, 10:00 uur Markuskerk;
  • Zondag 20 februari: Maaltijd van de Heer. Ds Joan van Kempen (10:45 uur, Lucaskerk) en ds. Ton van Prooijen (10:00 uur, Markuskerk)
  • Zondag 27 februari: Vreemdelingen herbergen. Ds. Ton van Prooijen (10:00 uur, Markuskerk).
N.B.: Mochten de Corona-maatregelen het niet toelaten om ‘live’ bij elkaar te komen, dan gaan deze leerhuisactiviteiten niet door.
Het volledige programma van het project ‘Zeven wegen van barmhartigheid’ vind u HIER

2. Gespreksgroepen voor (jong)-volwassenen:

Donderdagavond, 19:30 – 21:00 uur. Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda (Online tijdens lockdown)
 

Wij komen elke drie weken bij elkaar. Aan de hand van een door de groep gekozen boek praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt. De grootte van de groep varieert een beetje. Meestal zijn we met zo’n 6-8 deelnemers. We lezen momenteel het boek “De zaaier, de koning en de erfgenaam” van Bart van Nes, over de gelijkenissen van Jezus.
Data: 6 & 27 januari, 17 februari, 10 & 31 maart, 21 april, 12 mei en 2 & 23 juni.
Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!


Dinsdagavond, 20:00 – 21:15 uur. Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken. Thuis bij één van de deelnemers (Online tijdens lockdown).
 

Wij zijn een open groep van dertigers. Meestal zijn we met ongeveer 7 deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Om de zes weken komen we bij elkaar en praten we over geloofs- en zinsvragen. Hoe kan je je geloof handen en voeten geven? Hoe geef je zingeving een plek in je gevulde leven? Om 20 uur entree via Teams of Zoom, 20.15 start gesprek. Rond 21.15 ronden we het gesprek af. We treffen elkaar thuis bij een van de deelnemers (tijdens lockdown gaan we online). Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen (06-22576592 | saskiavanmeggelen@gmail.coml). Je bent van harte welkom!

3. Orgelconcert door Martin Mans. Johanneskerk

Orgelconcert door Martin Mans. Presentatie en inleiding: ds. Saskia van Meggelen. Juni 2022, Johanneskerk, Dreef 5, Breda.
 

Ook in 2022 kunnen we weer samen naar orgelmuziek luisteren. Dit keer wordt het orgel bespeeld door Martin Mans. De verbindende teksten worden uitgesproken door ds. Saskia van Meggelen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Na afloop ontmoeten we elkaar bij de koffie in het Kerkenhuis! De exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt. 

4. Lotgenotengroep ‘Leven na verlies’. Begeleiding ds. Joan van Kempen. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Als je je partner of een andere dierbare verliest door de dood is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je betreedt een ‘land waar je de weg niet kent’, aldus de titel van een boekje over rouwverwerking. Je krijgt te maken met gevoelens en emoties van verdriet en gemis, boosheid en jaloezie. Als vanzelf komen er zin-  en levensvragen op: ‘wat heeft mijn leven (nu nog) voor zin?’, ‘Hoe moet ik verder?’ In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het steeds stiller.
Met een gespreksgroep ‘Leven na verlies’ is er ruimte voor lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning (‘heb jij dat óók?’) doet vaak al goed’. De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 5 maanden geleden is gebeurd. De groep bestaat uit maximaal tien personen.
Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan?
Vervolgdata en tijd: vrijdagmiddagen 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, steeds van 14:00 – 15:30 uur.
Plaats: Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda.
Opgave en informatie: ds. Joan van Kempen (06-2962 1072; ds.vanKempen@PKNBreda.nl)

5. Lotgenotengroep ‘Leven na een scheiding’. Begeleiding ds. Joan van Kempen. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Als je je partner verliest door een scheiding is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. En je moet dat alleen doen. Je krijgt te maken met gevoelens van boosheid, verdriet, schuldgevoel, eenzaamheid en jaloezie. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Als vanzelf komen er zin- en levensvragen op: ‘Mag je wel scheiden?’, ‘Hoe moet ik verder?’, ‘Wat is de zin van mijn leven?’
Daarom start de lotgenotengroep ‘leven na een scheiding’ om ruimte te bieden aan lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning (‘heb jij dat óók?’) doet vaak al goed’. De groep is bedoeld voor hen die 6 maanden of langer geleden gescheiden zijn. Na aanmelding vindt er een voorgesprek plaats om mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. De groep bestaat uit maximaal tien personen.
Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór de scheiding, de scheiding zelf, het omgaan met je ex, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: ‘wat geeft je de kracht om verder te gaan?’
Data en tijd: wordt nog bekend gemaakt
Plaats: Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda.
Opgave en informatie: ds. Joan van Kempen (06-2962 1072; ds.vanKempen@PKNBreda.nl).
 
terug