vrijdag 4 november 2022

Theatrada speelt 'Het Pakhuis'

Locatie: 
 Markuskerk, Hooghout 96 Breda

In het weekend van 4 - 6 november speelt Theatrada in de Markuskerk, Hooghout 96, de musical 'Het Pakhuis'. De aanvangstijden op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag zijn nog niet bekend.

'Het Pakhuis' gaat over het maken van keuzes. Elke dag maken we aan de lopende band keuzes. Meestal onbewust, soms heel bewust, maar vaak ook op hoop van zegen. Het Pakhuis is een musical voor jong en oud, met bekende popliedjes. De musical gaat over actuele thema's: zoeken naar zingeving, klimaatverandering, en over dagelijkse dilemma's als vasthouden aan oude gewoontes of nieuwe wegen inslaan, economisch belang of maatschappelijk belang, individualisering of samenwerken. Ook de kerk krijgt een spiegel voorgehouden. Hoe wil je nog kerk zijn in deze tijd? Zet je er een hek omheen of gooi je de deur wijd open en wil je een plek zijn van ontmoeting?

terug