Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werker
Vacature kerkelijk werker
Protestantse Gemeente te Breda voor 1.0 fte (36 uur)

De Protestantse Gemeente Breda (PGB) bestaat uit 3 secties rond 3 gebouwen, de Lucas-, Markus- en Johanneskerk. De kerkelijk werker zal met de twee voltijdspredikanten deel uitmaken van het pastoresteam. In nauwe samenwerking met één van de predikanten zal deze voornamelijk werkzaam zijn in de secties Lucas- en Markuskerk. Deze kerkgemeenschappen zijn een geleidelijk proces van samengaan begonnen en streven op termijn naar het vormen van één sectie. Voor meer informatie over de PGB en haar beleids- en werkplan zie Protestantse Gemeente Breda (pknbreda.nl). Oecumene is een vast onderdeel van onze traditie in Breda.
Wij zoeken:
 • Een in mensen geïnteresseerde persoonlijkheid die goed kan samenwerken met anderen.
 • Iemand die zich thuis voelt in een PKN-kerkgemeenschap waar geloof centraal staat, maar waar dat verschillend wordt beleefd en gevierd.
 • Iemand met een afgeronde HBO opleiding, die bereid is mee te werken aan het verkrijgen van een preekconsent.
 • Ook naar kandidaten die bezig zijn om hun opleiding af te ronden.
De taken:
 • De ondersteuning van ons (ouderen)pastoraat in brede zin. Vast aanspreekpunt voor de pastorale groepen, leiding geven aan de dialoog van de verschillende generaties, initiëren en bouwen aan ontmoetingspastoraat.
 • Participeren in en helpen met het organiseren van  stads- en buurtgerichte activiteiten, vooral diaconaal gericht.
 • Voorgaan in vieringen.
Wij bieden:
 • Een prettige werkomgeving.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de regeling van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Na een proeftijd een vast dienstverband.
 • Ondersteuning, indien nodig, bij het vinden van woonruimte.
Praktische informatie:
 • Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, de heer Andries van der Vegt. Dat kan telefonisch: 06-50234919 of per mail: scriba@lucaskerk.nl
 • In jouw sollicitatiebrief en CV lezen we graag meer over je persoonlijke kwaliteiten, je motivatie en inspiratie. Je brief en CV zien we graag uiterlijk 28 november 2022 per mail, adres: scriba@lucaskerk.nl, tegemoet.
 • Mensen die in deeltijd willen werken worden ook uitgenodigd om te reageren.
terug