zondag 19 maart 2023

Zin op zondag

Datum: 
 zondag 19 maart 2023
Tijdstip: 
 16.30 uur
Locatie: 
 Lucaskerk, Tweeschaar Breda

Op 19 maart om 16.30 uur praten we in ZIN OP ZONDAG over het muziekstuk ‘Erbarme Dich’ uit de Matthäus Passion. We praten in kleine groepjes over wat deze aria over ‘erbarmen’ met ons doet, en laten ons daarbij inspireren door een gesprek tussen dirigent Johannes Leertouwer en Jacobine Geel. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. ZIN OP ZONDAG is een initiatief dat is voortgekomen uit een behoefte aan persoonlijke ontmoeting rondom levensbeschouwelijke thema’s.
Je bent zonder aanmelding welkom.
Hartelijke groet van Diny van Doorn, Henriëtte Rusch en Hanny den Ouden

terug