“Dienen, delen, doen” “Dienen, delen, doen”
Elke week wordt in de wijkkerken gecollecteerd voor de diaconie: gemeenteleden geven geld voor mensen die (financieel) knel zitten. Het gaat om mensen ‘van de kerk’, maar ook om mensen daarbuiten; het gaat om ouderen en jongeren; om gezinnen, al dan niet met kinderen, en ook om alleenstaanden; om mensen die in Nederland zijn geboren en getogen, en om nieuwkomers. Soms hebben mensen tijdelijk financiële hulp nodig, soms structureel. De diaconie van de PGB beheert de giften en zoekt met grote zorgvuldigheid doelen die bij de diaconale functie van de kerk passen: kerk-zijn is ‘dienen van, delen met en doen voor’ hen die hulp nodig hebben (Zie hiervoor het deel 'diaconie' van beleidsplan PGB 2017-2020). De diaconie ondersteunt individuen en hulpinstanties die geen of onvoldoende steun krijgen van de overheid of van fondsen.
 
terug