Nieuwsbrief Samen op Zondag

In de nieuwsbrief Samen op Zondag is informatie te lezen over de viering van die zondag. Ook wordt er melding gemaakt van zaken die zo urgent zijn dat ze niet kunnen wachten tot de volgende editie van het kerkblad S'amen. Wekelijks wordt Samen op Zondag verzonden naar een groot aantal mailadressen. Voor het aanleveren van kopij voor Samen op Zondag kunt je een mail sturen naar samenopzondag@pknbreda.nl.
In verband met de beperkte ruimte die ons in de nieuwsbrief ter beschikking staat, verzoeken wij je de omvang van aan te leveren teksten te beperken tot maximaal 100 woorden.
Bij voorbaat hartelijk dank!


Wil je deze nieuwsbrief per mail ontvangen, dan kan je je hier aanmelden. Door je mailadres hieronder in te vullen wordt er een bevestigingsmail gestuurd om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

E-mailadres: