Organisatie Organisatie

We hebben een grote kerkelijke organisatie.
Je kunt hier ons beleidsplan en hier het werkplan voor 2023-2024 openen en inzien. Voor uitleg kunt u het bijbehorende filmpje bekijken: volg deze link.

We hebben een grote en een kleine kerkenraad en daarnaast drie secties. De overige bestuursorganen noemen we zo:
College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen.

Wil je weten wie er allemaal betrokken zijn? Klik dan op "lees meer"!

lees meer »
 
Secties en werkgroepen Secties en werkgroepen
Klik voor het overzichtsplaatje:
lees meer »
 
Geloof Hoop Liefde

Geloof Hoop Liefde
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 
lees meer »
 
Een stukje Gereformeerde geschiedenis

Een stukje Gereformeerde geschiedenis
De Protestantse Kerken (PKN) zijn ontstaan vanuit de Lutherse, Hervormde en Gereformeerde traditie in Nederland. De historie van de Gereformeerde kerk in Breda gaat terug tot 1893 en hierover is te lezen op de website van Gereformeerdekerken.info.
Deze tekst bestaat uit twee delen. Via deze link is deel één en via deze link is deel twee te lezen.
 
Derde Toekomstzondag Derde Toekomstzondag
Op 8 mei 2022 (Johanneskerk) en 12 juni 2022 (Lucaskerk en Markuskerk) hielden we onze derde toekomstzondag, waarop het zingen centraal stond. Hier vindt u het liturgieboekje van die zondag en hier het verslag op basis van de enquête na afloop.