“Dienen, delen, durven, doen” “Dienen, delen, durven, doen”
Wat is ‘de diaconie’?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van de mensen en van de wereld als haar belangrijkste taak gezien. Vanuit de kerken klinkt dus altijd de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving.
Je zou kunnen zeggen dat de diaconie het maatschappelijk werk is van de kerk. Vroeger was dat misschien vooral voor mensen ván de kerk, maar nu gaat het vaker om hulp aan mensen buiten de kerk, dus om iedereen die tijdelijk of langdurig aangewezen is op hulp in de vorm van geld en goederen. Of het nu gaat om organisaties of individuen, ouderen, jongeren of kinderen, gezinnen of alleenstaanden, mensen geboren en getogen in Nederland of nieuwkomers: iedereen kan een beroep doen op de diaconie.
 
 
Ogen en oren Ogen en oren
De gemeenteleden van de kerk zijn eigenlijk allemaal ‘diakenen’: zij hebben hun ogen en oren open om materiële nood in hun dagelijkse omgeving op te vangen en door te geven. De diaconie zelf bestaat uit een kleine groep aangestelde diakenen die verantwoordelijk is voor de inkomsten, bestemmingen en verdeling van de gaven van de gemeenteleden.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henrieke de Bruin (vz), Leon Geschiere (pnm), Hanny den Ouden (scr), Rolf Boertien (lid) en  Sonja Vrins (lid). Het bestuur is bereikbaar via diaconie@pknbreda.nl.
 
 
Welke doelen ondersteunt de diaconie? Welke doelen ondersteunt de diaconie?
De diaconie ondersteunt daar waar het nodig is, dat wil zeggen daar waar mensen tussen ‘wal en schip vallen’, bijvoorbeeld in situaties waar de overheid geen regelingen voor getroffen heeft. In de afgelopen jaren heeft de diaconie veel individuele hulpvragen kunnen beantwoorden en mensen/naasten daadwerkelijk financieel dan wel met goederen kunnen helpen. De diaconie organiseert acties, zoals de jaarlijkse kerstpakkettenactie om Bredanaars met een kleine beurs iets extra’s te geven, en de paasgroetenactie voor gedetineerden. Bij plotselinge nood springt de diaconie, zoals  bij een brand in een Argentijnse Voedselbank. Het grootste deel van de structurele ondersteuning gaat naar zoveel mogelijk goede doelen, zowel in Breda en omstreken als wereldwijd. De afgelopen jaren ondersteunde de diaconie onder andere de volgende organisaties en stichtingen: (Lees verder voor de volledige lijst)
 
lees meer »
 
Wilt u geven? Wilt u geven?
Elke week wordt in de wijkkerken gecollecteerd voor de diaconie: gemeenteleden geven geld voor mensen die (financieel) knel zitten. De diaconie van de PGB beheert deze giften en zoekt met grote zorgvuldigheid doelen die bij de diaconale functie van de kerk passen: ‘dienen van, delen met en doen voor’ hen die hulp nodig hebben.

Wilt u, anders dan via de wekelijkse collecte, geld doneren aan de diaconie? Dat kan via ING bank NL 89 INGB 0001 0708 50 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Breda. Het rekeningnummer voor BWA is NL 81 INGB 0002 9825 73, en voor ZWO NL 14 INGB 0001 5429 41.

Overweegt u de Diaconie van de PGB enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan kan een periodieke gift fiscaal aantrekkelijk zijn omdat die volledig fiscaal aftrekbaar is. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn dat de gift moet worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of een notariële akte, en dat u zich verplicht om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Neemt u gerust contact op indien u dit overweegt.
 
 
Geven via de app GIVT

Geven via de app GIVT

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig. Die kan je downloaden op www.givtapp.net/download.

Geef je liever contant?
Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte.

 
Contact Breda-Wismar-Arad

Contact Breda-Wismar-Arad
Binnen de PGB zijn er twee bijzondere diaconale werkgroepen. Breda-Wismar-Arad (BWA) onderhoudt sinds 1983 nauwe contacten met Wismar in de voormalige DDR en Arad in Roemenië, zowel op het niveau van de kerkelijke gemeenten als op persoonlijk, vriendschappelijk niveau. De werkgroep levert aan Arad ook materiële hulp in de vorm van goederen en/of geld voor diaconale projecten en zet zich in voor fondswerving voor andere kleinschalige projecten.
Via deze link kunt u het jaarverslag 2022 inzien.

De Neue Kirche in Wismar bestaat 70 jaar. Er is een artikel over geschreven dat hier is te lezen (volg de link).

Verslag overleg Breda-Wismar-Arad 26-28 april 2024 te Wismar
De werkgroepen in de zustergemeentes Breda, Wismar en Arad besloten enige tijd geleden om een topoverleg te houden over hoe de gemeentebanden in de toekomst kunnen worden voortgezet. Hierbij het verslag van de ontmoeting te Wismar. Deelnemers waren uit Arad Ds.Bela Tothpal, en uit Breda Mieke Frankfoorder en Pieter Harder, voorzitter en secretaris van de Bredase groep. Lees hier verder:
 
lees meer »
 
Wat is ZWO? Wat is ZWO?
De werkgroep ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek is van oudsher actief op het gebied van ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. De groep organiseert acties voor elke twee jaar een ander gekozen project dat kleinschalig, concreet, lokaal, structureel en eindig is. De afgelopen jaren werd financiële steun verleend aan Stichting BAJA (bouw keukens op een school in Kenia), Stichting Karnataka (aankoop fysiotherapeutische hulpmiddelen op een school in India) en Stichting Lutoban (waterputten op de Filipijnen) en opleidingen voor imkers in Guatamala.