“Dienen, delen, doen” “Dienen, delen, doen”
Elke week wordt in de wijkkerken gecollecteerd voor de diaconie: gemeenteleden geven geld voor mensen die (financieel) knel zitten. Het gaat om mensen ‘van de kerk’, maar ook om mensen daarbuiten; het gaat om ouderen en jongeren; om gezinnen, al dan niet met kinderen, en ook om alleenstaanden; om mensen die in Nederland zijn geboren en getogen, en om nieuwkomers. Soms hebben mensen tijdelijk financiële hulp nodig, soms structureel. De diaconie van de PGB beheert de giften en zoekt met grote zorgvuldigheid doelen die bij de diaconale functie van de kerk passen: kerk-zijn is ‘dienen van, delen met en doen voor’ hen die hulp nodig hebben (Zie hiervoor het deel 'diaconie' van beleidsplan PGB 2017-2020). De diaconie ondersteunt individuen en hulpinstanties die geen of onvoldoende steun krijgen van de overheid of van fondsen.
 
 
Ogen en oren Ogen en oren
Een groep diakenen is verantwoordelijk voor de bestemmingen en verdeling van de gaven van de gemeenteleden. Eigenlijk zijn de gemeenteleden allemaal een soort diakenen: zij hebben hun ogen en oren open om eventuele materiële nood in hun dagelijkse omgeving op te vangen en door te geven.
Het dagelijks bestuur van de diaconie bestaat uit Henrieke de Bruin (vz), Leon Geschiere (pnm), Hanny den Ouden (scr) en Marc de Zwart, en is bereikbaar via diaconie@pknbreda.nl.
Ongeveer vier maal per jaar vergaderen alle diakenen van de drie wijkkerken met elkaar. Met elkaar worden de bestemmingen bepaald, wordt het collecterooster vastgesteld en de taken verdeeld.

 
 
Geven Geven
Wilt u, anders dan via de collecte, geld doneren aan de diaconie? Dat kan via ING bank NL 89 INGB 0001 0708 50 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Breda.
Overweegt u de Diaconie van de PGB enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan kan een periodieke gift fiscaal aantrekkelijk zijn omdat die volledig fiscaal aftrekbaar is. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn dat de gift moet worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of een notariële akte, en dat u zich verplicht om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Neemt u gerust contact op indien u dit overweegt: diaconie@pknbreda.nl.
Wilt u geld doneren aan BWA of ZWO?
Het rekeningnummer voor BWA is
NL 81 INGB 0002 9825 73,
en voor ZWO NL 14 INGB 0001 5429 41.
 
 
 
Doelen Doelen
In 2017, 2018 en 2019 heeft de diaconie de volgende doelen kunnen ondersteunen:
-          Voedselbank Breda
-          Mondiaal Centrum Breda
-          Annahuis
-          Hulp in Bijzondere Omstandigheden
-          Stichting Steungezin
-          Stichting Vakantieweek West-Brabant
-          Kerstpakketten
-          Stichting Bootvluchteling
-          Because we Carry
-          Kerk in Actie: Rohingya, Sulawesi,
           Bangladesh, Lombok
 
Contact Breda-Wismar-Arad

Contact Breda-Wismar-Arad
De werkgroep Breda-Wismar-Arad (BWA) onderhoudt sinds 1983 nauwe contacten met Wismar in de voormalige DDR en Arad in Roemenie, zowel op het niveau van de kerkelijke gemeenten als op persoonlijk, vriendschappelijk niveau. De werkgroep levert aan Arad ook materiële hulp in de vorm van goederen en/of geld voor diaconale projecten en zet zich in voor fondswerving voor andere kleinschalige projecten. 
Via deze link kunt u het jaarverslag 2020 inzien.
Neue Kirche Wismar 70 jaar: volg deze link voor een verslag van de reis (augustus 2021) van Mieke Frankfoorder en haar man.
 
 
Werkgroep ZWO Werkgroep ZWO
De werkgroep ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek is van oudsher actief op het gebied van ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’.
 
lees meer »