Kerkbalans 2024 Kerkbalans 2024
Open hier de brochure
 
Geven via de app GIVT

Geven via de app GIVT
lees meer »
 
Kerkelijke bijdrage als een periodieke gift Kerkelijke bijdrage als een periodieke gift
Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.
Wanneer is een gift een periodieke gift?
Een gift is een periodieke gift:
  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 
Protestantse Kerk is een ANBI
Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën. 
Klik hier voor de modelovereenkomst voor een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Breda.

U kunt dit formulier invullen en digitaal opsturen naar kerkbalans@kerkbalanspgb.nl of per post naar College van Kerkrentmeesters, Antwoordnummer 10253, 4800 VB Breda
 
 
Collectebonnen Collectebonnen
Bij de protestantse gemeente Breda is het mogelijk om tijdens vieringen collectebonnen te geven. Handig is het om de bonnen altijd bij je te hebben. Dan hoef je namelijk geen kleingeld meer te bewaren voor de zondag. 

Klik op "lees meer" om er achter te komen hoe je ze in huis haalt.
lees meer »