S'Amen juni 2024

De nieuwe editie van S'Amen is verschenen. Via deze link kunt u de online editie inzien. Maar u kunt het blad ook als PDF openen en eventueel opslaan.

meer
 
S'Amen mei 2024


De nieuwe editie van S'Amen is verschenen. Via deze link kunt u de online editie inzien. Maar u kunt het blad ook als PDF openen en eventueel opslaan.

meer
 
Hoe leest u het kerkblad?

Het Kerkblad is het officiële voorlichtingsorgaan van de Protestantse Gemeente Breda en wordt uitgegeven door een Redactiecommissie in opdracht van de Algemene Kerkenraad. Het Kerkblad heeft tot doel het op zo breed en objectief mogelijke wijze informeren en voorlichten van de gemeenteleden en andere lezers over zaken en ontwikkelingen binnen kerken en over onderwerpen die relevant zijn voor deze kerken en hun leden.

Het Kerkblad verschijnt in principe 9 keer per jaar en wordt per post naar alle leden gestuurd.

Wie de papieren versie niet langer wenst te ontvangen -om het bijvoorbeeld via de website te willen lezen- kan dat per mail aangeven aan: ledenadministratie@PKNBreda.nl 

Hier onder is het het volledige redactiestatuut te downloaden

meer
 
Wanneer verschijnt het kerkblad?

De planning voor 2024 is hier in te zien.