Kindernevendienst Kindernevendienst
De kindernevendienst, bestemd voor de kinderen van de basisschoolleeftijd, wordt Breda Breed georganiseerd. De kerken die hieraan meewerken zijn de Lucaskerk, Johanneskerk, Markuskerk en de Laurentiuskerk in Ginneken. De locaties rouleren tussen de verschillende kerken, die tevens de kindernevendienstleiders leveren.
Tijdens  de kindernevendienst mogen de kinderen iets vertellen wat zij hebben meegemaakt in de afgelopen week. Er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen en een bijpassend lied gezongen. Ook bidden we met elkaar het gebed van de zondag, waarin voor de kinderen een rol is weggelegd.  Meestal werken we uit “Kind op zondag” of “Bijbel Basics”. Er is ruimte voor verwerking in de vorm van een puzzel, kleurplaat, knutselwerkje of gesprekskaartjes. Soms is er een spel aan verbonden of een bibliodrama.
Jaarlijks zijn er twee projecten. Eén met Adventsperiode en één tijdens de veertigdagentijd.  Met Palmpasen worden er Palmpasenstokken gemaakt en met Kerst is er een speciale dienst afgestemd op de kinderen, de Kinderkerst.
Er is aandacht voor de kinderen die de basisschool gaan verlaten in de vorm van een overstapdienst en er is een jaarlijks kinderuitje rondom de zomervakantie.
Alle kinderen van de basisschool zijn bij ons van harte welkom.

Kindernevendienstleiding Breda Breed
 
Crèche Crèche
Zondagochtend wordt er in de meeste kerken voor de allerjongsten (0 tot en met 3 jaar) opvang verzorgd bij de crèche. 
lees meer »
 
Activiteiten juni en juli Activiteiten juni en juli
Klik voor het schema:
lees meer »