‘Kerk op schoot’-vieringen

‘Kerk op schoot’-vieringen
Vier keer per jaar (en met kerst) is er de ‘Kerk op schoot’-viering, gericht op kinderen van 0-4 jaar. In ‘kerk op schoot’-vieringen beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een bijbelverhaal met al hun zintuigen. Er worden liedjes gezongen op bekende peutermelodieën. Jonge kinderen maken zo op een speelse manier kennis met bijbel en kerk en de ouders kunnen elkaar op
een informele manier ontmoeten. 
lees meer »
 
Crèche Crèche
Zondagochtend wordt er in de meeste kerken voor de allerjongsten (0 tot en met 3 jaar) opvang verzorgd bij de crèche. 
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
De kindernevendienst, bestemd voor de kinderen van de basisschoolleeftijd, wordt Breda Breed georganiseerd. De kerken die hieraan meewerken zijn de Lucaskerk, Johanneskerk, Markuskerk en de Laurentiuskerk in Ginneken. De locaties rouleren tussen de verschillende kerken, die tevens de kindernevendienstleiders leveren.
lees meer »