Predikanten

Predikanten
De protestantse gemeente Breda is volop in beweging. De vroegere wijkgemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe, in gezamenlijke vieringen en activiteiten. Tegelijk ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven. Een Bredaas ‘mozaïek van kerkplekken’. 

Als predikanten hebben we hierin een actieve rol. We zoeken naar verbinding, verdieping en vernieuwing. Elk van ons heeft de pastorale verantwoordelijkheid voor één van de secties rond de kerkgebouwen, maar daarnaast werken we stadsbreed samen als team. We stimuleren elkaar, vullen elkaar aan en zoeken samen naar nieuwe wegen.

Onze collega van buurgemeente Ginneken, Eward Postma, maakt ook deel uit van ons team.


Ds. Roel Knijff 
(sectie Lucaskerk) Mail:

Ds. Saskia van Meggelen
(sectie Johanneskerk) Mail:
t/m maart 2023 preses van de Generale Synode, daarom maar voor een beperkt aantal uren beschikbaar.

Ds. Ton van Prooijen
(sectie Markuskerk) Mail:


Op de foto:
Predikanten overleg in de Lutherse kerk
(v.l.n.r.: Roel Knijff, Saskia van Meggelen, Ton van Prooijen en Marlies Schulz)


 
terug