Predikanten Predikanten
De protestantse gemeente Breda is volop in beweging. De vroegere wijkgemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe, in gezamenlijke vieringen en activiteiten. Tegelijk ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven. Een Bredaas ‘mozaïek van kerkplekken’. 

Als predikanten hebben we hierin een actieve rol. We zoeken naar verbinding, verdieping en vernieuwing. Elk van ons heeft de pastorale verantwoordelijkheid voor één van de secties rond de kerkgebouwen, maar daarnaast werken we stadsbreed samen als team. We stimuleren elkaar, vullen elkaar aan en zoeken samen naar nieuwe wegen.

Onze collega van buurgemeente Ginneken, maakt ook deel uit van ons team. Deze plaats is momenteel vacant.Ds. Joan van Kempen
Mail: ds.vankempen@pknbreda.nl
T. 076 8865785 | 06 29621072


Ds. Saskia van Meggelen
Mail: ds.vanmeggelen@pknbreda.nl
T. 076 8891547 | 06 22576592


Ds. Ton van Prooijen
Mail: ds.vanprooijen@pknbreda.nl
T. 076 5423334 | 06 29283935
weblog: tonvanprooijen.wordpress.com/ 
terug