Wat is pastoraat? Wat is pastoraat?
‘Omzien naar en betrokken zijn op elkaar’ is een opdracht die in het verlengde ligt van ons christen-zijn, ons kerk-zijn, en ons mens-zijn. De vrijwilligers van de werkgroep Pastoraat hebben de ogen en oren open voor mensen in en rond de gemeente, zowel gericht op individuen in bijzondere omstandigheden als op de gemeenschap als geheel. De werkgroep wordt daarbij geholpen door een groep bezoekmedewerkers. Ook andere gemeenteleden geven vorm aan pastoraat door in hun eigen omgeving oog en oor te hebben voor anderen.
 
 
Werkplan pastoraat Werkplan pastoraat
Via deze link kunt u het Werkplan werkgroep Pastoraat MK/LK, 2023-2024 inzien.
 
Pastoraal bezoek Pastoraal bezoek

Wanneer u behoefte heeft om met een van de pastoraal vrijwilligers of bezoekmedewerkers te praten, neemt u dan contact op met Victor Witter (Markuskerk) of Dick de Man (Lucaskerk),
of stuur een mail aan: info@PKNBreda.nl.