wo 9 oktober 2019

Oecumenisch Leerhuis

Locatie: 
 Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda
Tijdstip: 
 20.00 uur, 18.00 uur maaltijd

Toen we kind waren, was alles in kerk en samenleving vanzelfsprekend. Het geloof werd niet eens heel nadrukkelijk doorgegeven, je leefde er gewoon in. Je werd vanzelfsprekend gedoopt, je ging naar een christelijke school, je kocht bij een gelovige winkelier. Wat is er in de tussentijd veel veranderd. We zijn natuurlijk zelf ouder geworden. We maakten alle ontwikkelingen in de kerk en de samenleving mee. Ons vertrouwde huis is ingestort. En hoe is het met ons geloof? Vroeger waren we protestant of katholiek en was er echt een verschil. Nu lijkt het niet veel meer uit te maken. We delen dezelfde verlieservaring en vinden met de jaren steun bij elkaar. De vanzelfsprekendheid van ons vertrouwde geloof is weg. Wat geloof ik eigenlijk nog wel?
Vooraf mogelijkheid tot maaltijd, om 18:00 uur. Kosten € 5,-. Vooraf aanmelden op www.lucaskerk.nl/formulier. In het kader van het leerhuis Lucaskerk van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie Breda.

terug