Welke doelen ondersteunt de diaconie? Welke doelen ondersteunt de diaconie?
De diaconie ondersteunt daar waar het nodig is, dat wil zeggen daar waar mensen tussen ‘wal en schip vallen’, bijvoorbeeld in situaties waar de overheid geen regelingen voor getroffen heeft. In de afgelopen jaren heeft de diaconie veel individuele hulpvragen kunnen beantwoorden en mensen/naasten daadwerkelijk financieel dan wel met goederen kunnen helpen. De diaconie organiseert acties, zoals de jaarlijkse kerstpakkettenactie om Bredanaars met een kleine beurs iets extra’s te geven, en de paasgroetenactie voor gedetineerden. Bij plotselinge nood springt de diaconie, zoals  bij een brand in een Argentijnse Voedselbank. Het grootste deel van de structurele ondersteuning gaat naar zoveel mogelijk goede doelen, zowel in Breda en omstreken als wereldwijd. De afgelopen jaren ondersteunde de diaconie onder andere de volgende organisaties en stichtingen:
Voedselbank Breda: https://voedselbankbreda.nl/
Mondiaal Centrum Breda: https://www.mondiaalcentrumbreda.nl
Hulp in Bijzondere Omstandigheden: https://www.hibobreda.nl/
Stichting Steungezin: https://www.steungezin.nl/breda
Stichting Vakantieweek WestBrabant: https://werkgroepgehzwbrabant.nl/
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Breda: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/breda/
Stichting Bootvluchteling: https://bootvluchteling.nl/
Stichting Hubentut Ambiento Sana,  Curaçao
Werelddiaconale hulp voor diverse landen en regio’s: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/
terug