Crèche Crèche
Crèche is er voor de allerjongsten (0 tot en met 3 jaar). Dit gebeurt door een aantal enthousiaste gemeenteleden. Er wordt samen gespeeld, een boekje gelezen of een puzzeltje gemaakt. Als er veel jonge kinderen zijn, worden er ook jongeren ingezet om te komen helpen. Voordat de dominee de zegen uitspreekt komen de jonge kinderen terug in de kerk om deze met hun ouders te ontvangen. 

Overzicht wanneer er Crèche is:
Markuskerk: 
Tijdens alle morgendiensten is er kinderopvang en kindernevendienst

Lucaskerk:
Tijdens alle morgendiensten is er kinderopvang en kindernevendienst.
Maandelijks jongerennevendienst.

Johanneskerk:
Kinderopvang en kindernevendienst is er op iedere 1e en 3e zondag van de maand.
 
terug