Welke doelen ondersteunt de diaconie? Welke doelen ondersteunt de diaconie?
De afgelopen jaren ondersteunde de diaconie onder andere de volgende organisaties en stichtingen:
Voedselbank Breda: https://voedselbankbreda.nl/
Mondiaal Centrum Breda: https://www.mondiaalcentrumbreda.nl
Hulp in Bijzondere Omstandigheden: https://www.hibobreda.nl/
Stichting Steungezin: https://www.steungezin.nl/breda
Stichting Vakantieweek WestBrabant: https://werkgroepgehzwbrabant.nl/
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Breda: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/breda/
Stichting Bootvluchteling: https://bootvluchteling.nl/
Stichting Hubentut Ambiento Sana,  Curaçao
Werelddiaconale hulp voor diverse landen en regio’s: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/
terug