Hier kunt u zich aanmelden voor de eerstvolgende leerhuisavond.
Ook voor de maaltijd, voorafgaande aan de avond kunt u zich hier aanmelden.
De maaltijd begint om 18.00 uur.

Naam:  
Aanmelding voor de maaltijd met ... personen  
Aanmelding voor de Leerhuisavond  
Mijn email-adres