Gezocht: ambtsdragers in de Markuskerk Gezocht: ambtsdragers in de Markuskerk
Het sectieteam van de Markuskerk is dringend op zoek naar uitbreiding.  
Wij zijn op zoek naar betrokken kerkleden die als diaken of ouderling willen bijdragen aan het werk binnen en vanuit de Markuskerk.
Leeftijd: geen  voorkeur
Gender: geen voorkeur
Enthousiasme: graag
Ervaring: belijdend lid, betrokken bij de gemeente
Inzet: uiteraard
Tijdsbesteding: enkele uren per week
Duur: liefst een termijn van vier jaren
Woonplaats: Breda e.o.
Aanmelden: mondeling, schriftelijk bij Paul of Wilma
Als ambtsdrager ben je vooral betrokken bij (de vergaderingen van) hetzij het team van diakenen (PGB), het zij bij het pastoraal team van de Markuskerk. Daarnaast is er ook het uitvoerende werk dat bij het ambt hoort, waaronder het dienst doen in vieringen. Per ambt is één van de diakenen dan wel ouderlingen lid van het Sectieteam van de Markuskerk. Dat bestaat uit 7 leden, waaronder de voorzitter (Paul), de scriba (Wilma), de koster (Jan-Willem), de predikant (Ton) en drie andere leden en dat ca. 6x per jaar ’s avonds bij elkaar komt.
Wij houden van een goede, gezellige en open sfeer.
 
Wij kijken uit naar jouw aanmelding, maar wil jij je eerst nader laten informeren dan is dat ook prima. Meld dat s.v.p. aan Paul of Wilma.
Paul: tel.:  076-59623821 of 06- 4492 0681 // E-mail Paul: vlaar635@planet.nl
Wilma : tel.: 076-5228628 // E-mail Wilma : whupkens@live.nl
terug