Handig met PowerPoint? Handig met PowerPoint?
In de zondagse vieringen worden de liturgie en de tekst en muziek van de liederen op beeldschermen getoond door middel van een PowerPoint presentatie. De voorbereiding van zo'n presentatie kost een paar uurtjes in de week voorafgaande en het vertonen tijdens de viering op zondag vraagt daarbij ook wat tijd.
Nu hebben we voor de Lucaskerk een aardige groep mensen die deze presentaties verzorgt, maar in de Markuskerk is dat clubje nog maar klein. Daarom de vraag: wie helpt ons met het voorbereiden van de wekelijkse PowerPoints voor de vieringen in de Markuskerk? Graag reactie op info@PKNBreda.nl. Je mag hier natuurlijk eerst ook meer informatie vragen.
terug