zo 18 okt 2020  om 10:00:00
Voorganger: Ds. W. Wiersma (Heerjansdam)
Johanneskerk

ZWO- nieuws
Zoals rond veel dingen in deze tijd, is het ook rond ZWO enige tijd stil geweest. Maar nu zijn we er weer, met een beroep op uw medeleven en vrijgevigheid. Het kan bijna niet anders of we proberen nood te lenigen die ontstaat door het wereldwijd rondwarende Coronavirus.
 
We zijn in dit kader in contact gekomen met Mw. Octa Veldhuijzen uit Breda. Onder de vleugels van Stichting OBUMU (betekent iets als “vriendschap”), werkzaam in Oeganda, leidt zij een project voor vrouwen in de gemeenschap Kifukamiza. De ontwikkelingen binnen dat project stagneren drastisch door de aanwezigheid van het virus: scholing stopt, inkomsten vallen weg. Toch zit men niet bij de pakken neer. De vrouwen willen ook in deze omstandigheden waardevol zijn voor hun omgeving en hun vaardigheden vergroten. Aansluitend bij de medische problematiek gaan ze mondkapjes maken om die te kunnen verkopen en zeep produceren, in de eerste plaats om in de eigen omgeving de hygiëne te vergroten en de besmettingskans te verkleinen. Materialen en gereedschappen moeten worden aangeschaft.
 
De ZWO-commissie heeft hulp toegezegd bij de uitvoering van dit noodplan; want dat is het. Met een bedrag van €1000 kan men in Oeganda flinke stappen zetten. Het zou prachtig zijn als de gezamenlijke PKN-kerken van Breda, Prinsenbeek en Ginneken dat bedrag op korte termijn bij elkaar krijgen. Op 18 oktober is de Zondag voor het Werelddiaconaat; in alle kerken wordt dan voor dit doel gecollecteerd. Helpt u vrouwen in Oeganda uit de nood!
Uw gift is meer dan welkom, in de collectezak of op rekening NL14 INGB 0001 5429 41 t.n.v College van Diakenen PGB, afd. ZWO, o.v.v. Oeganda.
De ZWO-commissie
 

terug