zo 25 okt 2020  om 10:00:00
Voorganger: Ds. S. van Meggelen
Johanneskerk

Gezamenlijke ontmoetingsdienst Ginneken.
Helaas is het door de afgekondigde maatregelen en de zorgvuldigheid die wij zelf in acht willen nemen niet mogelijk om met meer dan 30 mensen in de kerk samen te komen. Daarom hebben we nu besloten dat er niet alleen in Ginneken, maar ook in de Markuskerk en de Johanneskerk  dienst zal zijn (in de Lucaskerk is dat niet mogelijk vanwege de eucharistieviering van de parochie). Voor alle kerken geldt uiteraard een aanmeldingsplicht  (via deze link) met een maximum van 30 kerkgangers per kerk. De dienst vanuit Ginneken zal worden uitgezonden.

terug