Zondag 21 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. S. van Meggelen
Johanneskerk: 1e zondag van de 40-dagentijd - online viering

Tot en met 28 maart 2021 zijn er, in verband met de lockdown, uitsluitend digitale vieringen.
Wie thuis wil meevieren kan de vieringen van de
Lucaskerk via Kerkdienstgemist.nl (her)bekijken, van de Markuskerk via Kerkdienstgemist.nl en van de Johanneskerk via Kerkomroep.nl.

terug