zondag 10 oktober 2021  om 10:45 uur
Voorganger: ds. A.P. Visser
Lucaskerk: "toekomstzondag"

Deze zondag is onze ‘toekomstzondag’, met in drie kerken hetzelfde programma. Na de korte viering gaan we in gesprek over de speerpunten van de toekomstgroep. Die komen terug in het beknopte beleidsplan dat de kerkenraad die zondag aan de gemeente wil voorleggen. Hoe zien we onze toekomst? Wijzen de wegwijzers van de toekomstgroep de goede kant op? Wat geeft ons energie? Welke concrete plannen en ideeën leven er. Kom, doe, luister en praat mee!

terug