Kerken in Breda Kerken in Breda
De Protestantse Gemeente te Breda houdt vieringen in drie verschillende kerkgebouwen, verspreid over Breda.
De gemeente is daardoor opgedeeld in secties. Iedere sectie kent z'n eigen sfeer en beleving van kerk-zijn.
Wil je daar meer over te weten komen? Bezoek dan de websites van de afzonderlijke kerken.
Dat kan door op de volgende links te klikken: JohanneskerkLucaskerk en Markuskerk
terug