Kindernevendienst Kindernevendienst
Tijdens  de kindernevendienst mogen de kinderen iets vertellen wat zij hebben meegemaakt in de afgelopen week. Er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen en een bijpassend lied gezongen. Ook bidden we met elkaar het gebed van de zondag, waarin voor de kinderen een rol is weggelegd.  Meestal werken we uit “Kind op zondag” of “Bijbel Basics”. Er is ruimte voor verwerking in de vorm van een puzzel, kleurplaat, knutselwerkje of gesprekskaartjes. Soms is er een spel aan verbonden of een bibliodrama.
Jaarlijks zijn er twee projecten. Eén met Adventsperiode en één tijdens de veertigdagentijd.  Met Palmpasen worden er Palmpasenstokken gemaakt en met Kerst is er een speciale dienst afgestemd op de kinderen, de Kinderkerst.
Er is aandacht voor de kinderen die de basisschool gaan verlaten in de vorm van een overstapdienst en er is een jaarlijks kinderuitje rondom de zomervakantie.
Alle kinderen van de basisschool zijn bij ons van harte welkom.

Kindernevendienstleiding Breda Breed
terug