Samen op zondag 22 maart 2020

De nieuwste editie van Samen op Zondag kun je openen door op deze link te klikken.

Kopij voor Samen op zondag kan worden gestuurd naar:
Voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Breda kun je ook onze site bezoeken:
http://pknbreda.nl