Organisatie

Organisatie

Kleine Kerkenraad:
Moderamen:

 • Dhr. G.P. Verburg (Voorzitter), mail:
 • Vacature  (Scriba), mail:
 • Mw. H. de Bruin (voorzitter College van Diakenen)
 • Dhr. M.J.L. Tiernego  (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
 • Dhr. ds. T.O.F. van Prooijen (predikant)
Leden:
 • Dhr. C.D. Geschiere (diaken)
 • Dhr. ds. R.H. Knijff (predikant)
 • Mw. ds. S. van Meggelen (predikant)
 • Dhr. C.W. Meijll (ouderling)
 • Dhr. A. Roobol (ouderling kerkrentmeester)
 • Mw. ds. M.J.A. Schulz (predikant)
 • Mw. M. Smaling-Veurink (diaken)
 • Mw. K.A. Visser-Schönbeck (jongeren-ouderling)
 • Dhr. H.D. Wessels, (diaken-secundus)
·          
Overige leden Kerkenraad
 
Ouderlingen:
 • Dhr. A. Bos (kerkrentmeester)
 • Mw. K. Bos
 • Mw. M.E.W. Brandwijk (jeugd)
 • Dhr. J. Dijkshoorn
 • Dhr. H. van Doorn (kerkrentmeester)
 • Mw. W. Frankfoorder-Boevé, (ledenadministratie)
 • Dhr. W.C. van de Giessen, (kerkrentmeester)
 • Dhr. P.W. Harder (kerkrentmeester)
 • Dhr. D. de Man
 • Dhr. G.L. van Mourik,
 • Dhr. J. Noordermeer
 • Dhr. H. Ozinga (Kerkrentmeester)
 • Dhr. P.J. Plooij
 • Mw. J. Prins,
 • Dhr. R.H. Snijders
 • Dhr. P. Vlaardingerbroek
 • Dhr. H. van Wijngaarden (kerkrentmeester)
 • Mw. C. de Zwart
Diakenen:
 • Mw. J. Akkermans-Schipper (Markuskerk)
 • Dhr. E. Bondzio (Markuskerk)
 • Mw. H. Bouman-Drent (Markuskerk)
 • Mw. O. van Gessel-Dekker, (Johanneskerk)
 • Mw. H. Gras (Lucaskerk)
 • Mw. C. Kapteyn (Lucaskerk
 • Mw. H. Klaassen (Lutherse kerk)
 • Mw. A. Mulder (Lucaskerk)
 • Dhr. E. van Rossum (Lucaskerk)
 • Dhr. P.C. Rozendaal (Lucaskerk)
 • Dhr. K. Temme (Markuskerk) 
 • Mw. S. Vrins-Kamminga, (Markuskerk)
 • Mw. E. van Wijngaarden-Geschiere (Markuskerk)
 • Dhr. M.A. de Zwart (Lucaskerk)
Moderamen van het College van Diakenen
 • Mw. H. de Bruin (voorzitter)
 • Mw. H. den Ouden (secretaris)
 • Dhr. L.D. Geschiere (penningmeester) 
 • Dhr. M.A. de Zwart (lid)
 
De secties
 
 • Sectie Markuskerk:
  • Dhr. P. Vlaardingerbroek (voorzitter)
  • Dhr. G.J. van Dooren 
  • Mw. E. van Hooijdonk 
  • Mw. W. Bondzio (secretaris)
  • Dhr. W. C. van de Giessen
  • Mw. A. Kriellaars
  • Mw. W. Smaling-Veurink
  • Dhr. R.H. Snijders
  • Dhr. ds. T.O.F. van Prooijen (predikant)
 • Sectie Lucaskerk:
  • Dhr. C.W. Meijll (voorzitter)
  • Dhr. P.C. Rozendaal
  • Dhr. P.J. Plooij (secretaris)
  • Dhr. H. Osinga
  • Mw. A. Flim
  • Dhr. ds. R.H. Knijff (predikant)
 
 • Sectie Johanneskerk:
  • Mw. W. Frankfoorder-Boevé (voorzitter)
  • Dhr. P.W. Harder (secretaris)
  • Dhr. C.D. Geschiere
  • Mw. O. van Gessel-Dekker
  • Mw. ds. S. van Meggelen
  • Dhr. J. Noordermeer
  • Dhr. A. Roobol

terug