Organisatie

Organisatie

Kleine Kerkenraad:
Moderamen:

 • Dhr. G.P. Verburg (Voorzitter), mail:
 • Mw. H. van Elburg  (Scriba), mail:
 • Mw. H. de Bruin (voorzitter College van Diakenen)
 • Dhr. M.J.L. Tiernego  (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
 • Dhr. ds. T.O.F. van Prooijen (predikant)
Leden:
 • Dhr. C.D. Geschiere (diaken)
 • Dhr. J. Dijkshoorn
 • Mw. Ds. J. van Kempen (predikant) 
 • Dhr. ds. R.H. Knijff (predikant)                  
 • Mw. ds. S. van Meggelen (predikant)
 • Dhr. R. Rijke (ouderling)
 • Dhr. A. Roobol (ouderling kerkrentmeester)
 • Dhr. H.D. Wessels, (diaken)
 Ouderlingen:
 • Dhr. A. Bos (kerkrentmeester)
 • Mw. M.E.W. Brandwijk (jeugd)
 • Dhr. H. van Doorn (kerkrentmeester)
 • Mw. W. Frankfoorder-Boevé, (ledenadministratie)
 • Dhr. W.C. van de Giessen, (kerkrentmeester)
 • Dhr. P.W. Harder (kerkrentmeester)
 • Dhr. D. de Man
 • Dhr. G.L. van Mourik,
 • Dhr. H. Osinga (Kerkrentmeester)
 • Dhr. P.J. Plooij
 • Mw. J. Prins
 • Dhr. R.H. Snijders
 • Dhr. P. Vlaardingerbroek
 • Dhr. H. van Wijngaarden (kerkrentmeester)
 • Mw. C. de Zwart
Moderamen college van kerkrentmeesters:
 • Dhr. M.J.L. Tiernego (voorzitter),
 • Dhr. P.W. Harder(secretaris),
 • Dhr. H. Osinga (pennningmeester)
 • Dhr. A. Roobol (financieel adviseur)
 • Dhr. J.W. v.d. Wel (adviseur)
 • Dhr. R. Frankfoorder (adviseur)
Diakenen:
 • Dhr. R. Boertien (Lucaskerk)
 • Mw. H. Bouman-Drent (Markuskerk)
 • Mw. A. Mulder (Lucaskerk)
 • Dhr. E. van Rossum (Lucaskerk)
 • Dhr. P.C.B. Rozendaal (Lucaskerk)
 • Dhr. R. Silooy (Johanneskerk)
 • Mw. S. Vrins-Kamminga, (Markuskerk)
 • Dhr. M.A. de Zwart (Lucaskerk)
Moderamen van het College van Diakenen
 • Mw. H. de Bruin (voorzitter)
 • Mw. H. den Ouden (secretaris)
 • Dhr. L.D. Geschiere (penningmeester) 
 • Dhr. M.A. de Zwart (lid)
 
De leden van de sectieteams Johannes-, Lucas- en Markuskerk staan per kerk vermeld op de afzonderlijke sites. Zie onze homepagina www.PKNBreda.nl
terug