Predikanten

Predikanten
De protestantse gemeente Breda is volop in beweging. De vroegere wijkgemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe, in gezamenlijke vieringen en activiteiten. Tegelijk ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven. Een Bredaas ‘mozaïek van kerkplekken’. 

Als predikanten hebben we hierin een actieve rol. We zoeken naar verbinding, verdieping en vernieuwing. Elk van ons heeft de pastorale verantwoordelijkheid voor één van de secties rond de kerkgebouwen, maar daarnaast werken we stadsbreed samen als team. We stimuleren elkaar, vullen elkaar aan en zoeken samen naar nieuwe wegen.

Onze collega van buurgemeente Ginneken, Eward Postma, maakt ook deel uit van ons team.


Ds. Joan van Kempen
Mail:
T. 076 8865785
    06 29621072

Ds. Roel Knijff 
Mail:
T. 06 54331244

Ds. Saskia van Meggelen
Mail:
T. 076 891547
    06 22576592

Ds. Ton van Prooijen
Mail:
T. 076 5423334


Op de foto:
Predikanten overleg in de Lutherse kerk
(v.l.n.r.: Roel Knijff, Saskia van Meggelen, Ton van Prooijen en Marlies Schulz)


 
terug