Predikanten Predikanten
De protestantse gemeente Breda is volop in beweging. De vroegere wijkgemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe, in gezamenlijke vieringen en activiteiten. Tegelijk ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven. Een Bredaas ‘mozaïek van kerkplekken’. 

Als predikanten hebben we hierin een actieve rol. We zoeken naar verbinding, verdieping en vernieuwing. We stimuleren elkaar, vullen elkaar aan en zoeken samen naar nieuwe wegen.

Onze collega van buurgemeente Ginneken, maakt ook deel uit van ons team. Deze plaats is momenteel vacant.Ds. Ton van Prooijen
Mail: ds.vanprooijen@pknbreda.nl
T. 076 5423334 | 06 29283935
weblog: tonvanprooijen.wordpress.com/


Ds. Henrieke ten Thije
Mail: henrieketenthije@casema.nl
T: 06 43543209
Tijdelijk is ds. Henrieke ten Thije (predikant in Prinsenbeek) één dag in de week werkzaam voor het pastoraat in de Johanneskerk, totdat een nieuwe predikant gevonden is.
Daarnaast geeft zij voor belangstellenden uit de PKN-kerkgemeenschappen van Breda en Prinsenbeek catechese aan volwassenen.


Thijske Fraanje
Thijske gaat voor in de vieringen en is betrokken bij HeartEdge activiteiten en de familietafel.
Zij doet dit naast haar werk als coördinerend inspecteur en programmaleider bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Mail: T.Fraanje@PKNBreda.nl 


Hanny den Ouden
Hanny houdt zich één dag per week met name bezig met pastorale taken.
Dit doet zij naast haar baan als docentonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.
Mail: H.denOuden@PKNBreda.nl 
 
terug