Planning kopijdata S'amen 2019

Bijgevoegd bestand bevat een overzicht van de geplande kopij- en verschijningsdata van het kerkblad S'amen in 2019.
Kopij kan worden aangeleverd via mail (platte tekst, zonder opmaak s.v.p.) aan:

De redactie van S'amen

terug