Kopijdata volgende edities

Hier onder is het bestand te downloaden met het overzicht van de kopijdata voor kerkblad S'amen in 2020.
Kopij kan worden aangeleverd via
mail Samen@PKNBreda.nl

De redactie van S'amen

terug