Contact Breda-Wismar-Arad

Contact Breda-Wismar-Arad

Verslag overleg Breda-Wismar-Arad 26-28 april 2024 te Wismar

De werkgroepen in de zustergemeentes Breda, Wismar en Arad besloten enige tijd geleden om een topoverleg te houden over hoe de gemeentebanden in de toekomst kunnen worden voortgezet. Hierbij het verslag van de ontmoeting te Wismar. Deelnemers waren uit Arad Ds.Bela Tothpal, en uit Breda Mieke Frankfoorder en Pieter Harder, voorzitter en secretaris van de Bredase groep.

Afgesproken was dat Ds. Bela Tothpal naar Eindhoven zou vliegen en dan met de Bredanaars meerijden naar Wismar. Hij kwam donderdagmiddag 25 april aan in Eindhoven waar Mieke Frankfoorder hem ophaalde. Na een gezamenlijke maaltijd werd de zolder van het kerkenhuis van de Johanneskerk bezocht. Daar ligt het avondmaalszilver van de voormalige Evangelisch Lutherse Gemeente te Breda opgeslagen. Ds. Tothpal zocht bekertjes, schalen en een kan uit voor gebruik in Arad. Want daar moet men zich bij het Avondmaal nu behelpen met plastic spullen. Het geheel gaat per eerstvolgende gelegenheid naar Arad. Daarmee wordt een deel van de nalatenschap van de ELG Breda weer gebruikt in een andere Lutherse gemeente.

Vrijdag 26 april reed het bovengenoemde drietal naar Wismar en kwam daar tegen de avond aan. Ds. Bela Tothpal werd ondergebracht bij zijn collega in Wismar Ds. Thorsten Marckert. Mieke Frankfoorder en Pieter Harder in een pension vlak bij de Neue Kirche.

Zaterdagmorgen 27 april was er overleg van de drie en 11 gemeenteleden van Wismar. Deels kerkenraadsleden, deels leden van de werkgroep in Wismar. Verheugend was om te zien dat er behalve een aantal oude getrouwen zoals Jochen Wittenburg en Michael Mach ook een aantal nieuwe gezichten bij waren van mensen die na de laatste zomerontmoeting te Wismar in 2019 daar waren komen wonen. We informeerden elkaar over de stand van zaken in de eigen gemeente. Het bleek dat de zorgen bij de drie gemeentes parallel aan elkaar zijn:

- de gemiddelde leeftijd in de gemeentes loopt voortdurend op en de jongere generaties ontbreken goeddeels. Het probleem is het meest nijpend in Arad omdat veel jongeren daar emigreren naar Hongarije waar de economische omstandigheden voor hen veel beter zijn.

- de pastores situatie verslechtert ook. De situatie in Breda zal de lezer bekend zijn. In Wismar zijn twee pastores verantwoordelijk voor de Neue Kirche, Nicolaikirche en Heilige Geist Kirche. Ds. Helga Kretschmer, de vrouw van de recent overleden Ds. Mathias Kretchmer staat nog in Wismar-Wendorf, maar het is de vraag of dat zo blijft. Het zou zo maar kunnen dat de twee overgebleven pastores ook verantwoordelijk worden voor Wendorf. Ds. Bela Tothpal is inmiddels 58 en opvolging is gezien de middelen van de gemeente uitgesloten.

Hierna kwam het tot de kern van het gesprek: gaan we met onze gemeenteband verder? En zo ja, hoe dan? Als snel bleek dat geen van de aanwezigen er al aan toe was om de gemeenteband te beëindigen. Daarom gingen we verder met het hoe, en kwamen we voorlopig tot twee dingen voor de korte termijn:
- Ds. Thorsten Marckert stelde voor om in het najaar met de Confirmanten groep (middelbare scholieren) naar Breda te komen. Dergelijke jongeren ontmoetingen hebben in het verleden goed gewerkt en er zijn al tientallen jaren durende persoonlijke banden uit voortgekomen.
- we willen gaan proberen met enige regelmaat een digitale gemeenteontmoeting tussen de drie gemeentes te organiseren (informatieuitwisseling, samen zingen, samen bidden).
- verder wordt ingezet op kleine, relatief eenvoudig te realiseren, verbindingen zoals de Kerst- en Paasgroeten, kinderen die elkaar kunnen vinden in o.a. de uitwisseling van kleurplaten.
-  Ter plekke werd een Whattsapp-groep opgericht waarin iedereen kan meedoen en waar het laatste nieuws meteen op meegenomen kan worden. (aanmelden hiervoor kan bij Mieke Frankfoorder)
- Ook een kooruitwisseling en een mogelijke band tussen twee gespreksgroepen is het uitzoeken waard.
Maar boven alles uit kwam toch de wens en de moed om samen verder te gaan!

In de middag bezochten we met de Wismaraner het Schloss Wiligrad van de hertog van Mecklenburg. Tegenwoordig wordt dat gebruikt als voetpunt van de archeologische dienst van Mecklenburg en als kunstmuseum. In de avond was er een barbecue achter het Pfarrambt.

Zondag 28 oktober was er om 10.00 een Andacht in de Neue Kirche, waarin Ds. Bela Tothpal en Mieke Frankfoorder de groeten van onze gemeenten aan de Wismaraner overbrachten. Daarna was er vanaf 11.00 een Kantatengottesdienst in de Heilige Geist Kirche. Het kernstuk van die dienst was een uitvoering van “Wär Gott nicht mit Uns diese Zeit” van Johann Sebastian Bach (BWV 14). De uitvoering werd gedaan door een instrumenteel ensemble en een groot koor uit alle kerken van Wismar onder leiding van de cantor van de gemeente. Helaas konden we de dienst niet tot het einde meemaken omdat Ds. Bela Tothpal op tijd weg moest om vanaf Berlijn terug naar huis te vliegen. Na een middagmaal in opnieuw het Pfarrambt reden ook Mieke Frankfoorder en Pieter Harder weer naar huis.

Tot zo ver het verslag. Houdt u de berichtgeving van de contactgroep BWA in S’amen in de gaten voor het Confirmanten bezoek in het najaar en de digitale gemeenteontmoeting.
Pieter Harder, secretaris
 
terug