Wat is ZWO? Wat is ZWO?
De werkgroep ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek is van oudsher actief op het gebied van ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. De groep organiseert acties voor elke twee jaar een ander gekozen project dat kleinschalig, concreet, lokaal, structureel en eindig is. De afgelopen jaren werd financiële steun verleend aan Stichting BAJA (bouw keukens op een school in Kenia), Stichting Karnataka (aankoop fysiotherapeutische hulpmiddelen op een school in India) en Stichting Lutoban (waterputten op de Filipijnen) en opleidingen voor imkers in Guatamala.
 
terug