Tekens van licht... in tijden van corona Tekens van licht... in tijden van corona
In het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, maakten we 27 edities van Tekens van leven, een nieuwsbericht  met positieve en hoopvolle verhalen, gedichten, foto’s en berichtjes, ingestuurd door leden van de Protestantse Gemeente Breda. Tekens van leven heeft een opvolger: Tekens van licht. De opzet is dezelfde: inzendingen zijn van harte welkom! 

Tekens van licht 07
Tekens van licht 06 (EXTRA EDITIE)

Lees verder voor eerdere edities:
lees meer »
 
Bijwonen vieringen P.G.B. Bijwonen vieringen P.G.B.
Gedurende de lockdown in Coronatijd zijn er uitsluitend digitale vieringen (zie het bericht van de kerkenraad hieronder).

Wie thuis wil meevieren kan de vieringen van de Lucaskerk via Kerkdienstgemist.nl (her)bekijken, van de Markuskerk via Kerkdienstgemist.nl en van de Johanneskerk via Kerkomroep.nl.

De kerkenraad neemt het zeer dringende advies over van het moderamen van de synode om de komende weken af te zien van elke vorm van zingen in de digitale kerkdiensten. Het advies is hier te vinden op de website van de landelijke kerk.
lees meer »
 
Johanneskerk Johanneskerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Lucaskerk Lucaskerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Lutherse kerk Lutherse kerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Markuskerk Markuskerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Raad van kerken Raad van kerken


De voorbereiding van het nieuwe programma van “Stilstaan bij Geloven” bij de eraan deelnemende kerken is in volle gang. Het resultaat ervan wordt 17 december zichtbaar op de website van de Bredase Raad van Kerken. Er komt dit jaar echter géén katern uit met Kerstmis. Dit heeft alles te maken met de Corona pandemie.
Zie voor activiteiten van de Raad van Kerken dus de website: https://www.raadvankerkenbreda.nl/
 
Website Protestantse Gemeente Breda Website Protestantse Gemeente Breda
Opmerkingen, aanvullingen en suggesties kunt u mailen aan Info@PKNBreda.nl