Bijwonen vieringen P.G.B. Bijwonen vieringen P.G.B.
Corona-maatregelen versoepeld/aanmeldplicht vervalt
Nu de corona-maatregelen langzaamaan steeds verder versoepeld worden heeft de kerkenraad, na overleg met de secties, in haar vergadering van 23 september jl. besloten dat vanaf 1 oktober het niet meer nodig is dat men zich van tevoren aanmeldt om de kerkdiensten bij te wonen. Wel blijft het registreren van uw naam bij binnenkomst nog even van kracht.
Uitzondering is de kerkdienst op 31 oktober in de Grote Kerk. Op 31 oktober is er, na de Hervormingsdienst, het afscheid van Ds. Roel Knijff van de PGB en is er gelegenheid om hem nog te groeten. Voor deze dienst kunt u zich aanmelden via http://www.pknbreda.nl/formulier.

Ook worden de kerkdiensten digitaal uitgezonden. Kijk voor een actueel overzicht van onze vieringen in onze vieringenagenda.

Wie thuis wil meevieren kan de vieringen van de Lucaskerk via Kerkdienstgemist.nl (her)bekijken,
van de Markuskerk via Kerkdienstgemist.nl 
en van de Johanneskerk via Kerkomroep.nl.
 
lees meer »
 
Johanneskerk Johanneskerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Lucaskerk Lucaskerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Markuskerk Markuskerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Lutherse kerk Lutherse kerk


Klik op "lees meer" voor meer informatie.
lees meer »
 
Raad van kerken Raad van kerken

Zie voor activiteiten van de Raad van Kerken de website: https://www.raadvankerkenbreda.nl/
 
Website Protestantse Gemeente Breda Website Protestantse Gemeente Breda
Opmerkingen, vragen, aanvullingen en suggesties kunt u mailen aan Info@PKNBreda.nl 
 
Nieuw hier? Nieuw hier?

De Protestantse Gemeente te Breda is een actieve gemeente die zich uitgesproken heeft om bij alles wat we doen de blik op de toekomst te richten: wij willen werken aan een gemeenschap die ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog inspirerend en bemoedigend zal zijn, een gemeente die zichtbaar is in de stad en actief wil bijdragen aan de zorg voor onze medemens.

Al klikkend op deze site willen we je laten zien op welke wijze wij vorm geven aan onze ambitie om een moderne en betrokken gemeente te zijn. Op welke wijze wij ons geloof vieren en inhoud geven aan het gemeente zijn. We hopen dat je via deze site de weg naar ons en ons kerkenwerk makkelijker zult vinden. Klik op de foto's voor meer informatie per kerk.

Wij begroeten je graag in een van onze vieringen of bij een van de activiteiten!