Wilt u geven? Wilt u geven?
Elke week wordt in de wijkkerken gecollecteerd voor de diaconie: gemeenteleden geven geld voor mensen die (financieel) knel zitten. De diaconie van de PGB beheert deze giften en zoekt met grote zorgvuldigheid doelen die bij de diaconale functie van de kerk passen: ‘dienen van, delen met en doen voor’ hen die hulp nodig hebben.

Wilt u, anders dan via de wekelijkse collecte, geld doneren aan de diaconie? Dat kan via ING bank NL 89 INGB 0001 0708 50 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Breda. Het rekeningnummer voor BWA is NL 81 INGB 0002 9825 73, en voor ZWO NL 14 INGB 0001 5429 41.

Overweegt u de Diaconie van de PGB enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan kan een periodieke gift fiscaal aantrekkelijk zijn omdat die volledig fiscaal aftrekbaar is. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn dat de gift moet worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of een notariële akte, en dat u zich verplicht om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Neemt u gerust contact op indien u dit overweegt.
 
terug