woensdag 27 maart 2024

Diaconale maaltijd in de Lucaskerk

Datum: 
 woensdag 27 maart 2024
Tijdstip: 
 18.00 uur  - 19.30 uur
Locatie: 
 Lucaskerk
Prijs: 
 vrijwillige bijdrage voor het goede doel (Annahuis)


We horen meer over het Annahuis


Stichting Annahuis is in oktober 1994 opgericht. Ze vormen een expertisecentrum als het gaat om de wederkerige omgang met mensen in een kwetsbare positie en het opkomen voor hun belangen. Mensen krijgen in het Annahuis een plek, een oor, een stem en indien nodig praktische ondersteuning. In alles werken ze vanuit de presentiebenadering. Dit is een hele persoonlijke manier van contact, gebaseerd op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. De bezoekers en het team hebben een relatie van mens tot mens, niet van cliënt tot hulpverlener.
Ze zijn ooit ontstaan vanuit enkele samenwerkende kerken, wat je vandaag de dag nog altijd terugziet aan de aandacht voor zingeving. Hun wortels liggen daarnaast in armoedebewegingen.

Aanmelden: www.PKNBreda.nl/formulier

terug