Een stukje Gereformeerde geschiedenis

Een stukje Gereformeerde geschiedenis
De Protestantse Kerken (PKN) zijn ontstaan vanuit de Lutherse, Hervormde en Gereformeerde traditie in Nederland. De historie van de Gereformeerde kerk in Breda gaat terug tot 1893 en hierover is te lezen op de website van Gereformeerdekerken.info.
Deze tekst bestaat uit twee delen. Via deze link is deel één en via deze link is deel twee te lezen.
terug