Kerkbalans 2022 Kerkbalans 2022
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.
Ook in 2022 zullen er weer diensten worden gehouden in Johanneskerk, Lucaskerk, Lutherse Kerk, Markuskerk en Grote Kerk.
Weer zal er veel werk verzet worden door vrijwilligers, ambtsdragers en predikanten.
Het is soms moeilijk om voldoende menskracht te vinden, ook doordat kerkleden natuurlijk allemaal een dagje ouder worden.
Veel fysieke activiteiten konden de laatste tijd niet doorgaan maar zodra het weer veilig kan zal er weer nieuw leven in de brouwerij ontstaan.
Dat zal hopelijk ook bijdragen aan een levendige onderlinge verbondenheid waardoor niet alleen menskracht bespaard wordt maar ook de gemeenschap gebouwd wordt
en de dienstbaarheid aan elkaar en naar de wereld toeneemt.
En dat als uiting van het leren vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, zoals in de missie van de PGB verwoord is
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen.
U zult begrijpen dat de actie dit jaar door het corona-virus wederom anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen.
De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk.
Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.
 

Kerkelijke bijdrage als een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.
Wanneer is een gift een periodieke gift?
Een gift is een periodieke gift:
  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 
Protestantse Kerk is een ANBI.
Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën. 

Klik hier voor de modelovereenkomst voor een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Breda.

U kunt dit formulier invullen en digitaal opsturen naar kerkbalans@kerkbalanspgb.nl of per post naar College van Kerkrentmeesters, Antwoordnummer 10253, 4800 VB Breda
 
terug