S'Amen november 2023

De nieuwe editie van S'Amen is verschenen.
Via deze link kunt u de online editie inzien.
Maar u kunt het blad ook als PDF openen en eventueel opslaan.

meer
 
Planning edities 2023


Hier een overzicht van de geplande data van verschijning van kerkblad S'Amen in 2023. Ook de inleverdata voor de kopij zijn vermeld.
Kopij mailen aan Samen@PKNBreda.nl 

 
Hoe leest u het kerkblad?

Het Kerkblad is het officiële voorlichtingsorgaan van de Protestantse Gemeente Breda en wordt uitgegeven door een Redactiecommissie in opdracht van de Algemene Kerkenraad. Het Kerkblad heeft tot doel het op zo breed en objectief mogelijke wijze informeren en voorlichten van de gemeenteleden en andere lezers over zaken en ontwikkelingen binnen kerken en over onderwerpen die relevant zijn voor deze kerken en hun leden.
Het Kerkblad verschijnt in principe 10 keer per jaar en wordt per post naar alle leden gestuurd.
Wie de papieren versie niet langer wenst te ontvangen -om het bijvoorbeeld via de website te willen lezen- kan dat per mail aangeven aan: ledenadministratie@PKNBreda.nl 
Hier onder is het het volledige redactiestatuut te downloaden

meer