Raad van kerken Raad van kerken


De voorbereiding van het nieuwe programma van “Stilstaan bij Geloven” bij de eraan deelnemende kerken is in volle gang. Het resultaat ervan wordt 17 december zichtbaar op de website van de Bredase Raad van Kerken. Er komt dit jaar echter géén katern uit met Kerstmis. Dit heeft alles te maken met de Corona pandemie.
Zie voor activiteiten van de Raad van Kerken dus de website: https://www.raadvankerkenbreda.nl/
terug