S'Amen november 2022

Volg deze link om kerkblad S'Amen van oktober te openen.

 
S'Amen oktober 2022

Volg deze link om kerkblad S'Amen van oktober te openen.

 
Planing edities 2022

Deadline kopij voor het novembernummer is 25-10-2022, S'Amen verschijnt dan op 12-11-2022.
Deadline kopij voor het decembernummer is 29-11-2022, S'Amen verschijnt dan op 16-12-2022.
Kopij mailen aan Samen@PKNBreda.nl